MEHMET BALiOGLU

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında Uzun Süredir Bekleyen Geçici ve Kesin Teminatların Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversitenin 2019 yıl sonu mizanında 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında 2016-2017 yıllarına ait kesin teminatlar tespit edilmiştir.
  • 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında ise 2014-2017 yılları arasında kaydedilmiş geçici ve kesin teminatlar bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Madde 256- (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabı Hesabın niteliği: Mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatlardan bir yıl içinde iade edilecek olanların izlenmesi için kullanılır.
  • Madde 257- (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin işlemler

Önerilen Ana Eylem Noktaları

Rapor Metni

Üniversitenin 2019 yıl sonu mizanında; 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında 2016 ila 2017 yılları arasında kaydedilmiş olan kesin teminatların, 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında ise 2014 ila 2017 yılları arasında kaydedilmiş olan geçici ve kesin teminatların bulunduğu tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin,

“330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı Hesabın niteliği

Madde 256- (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabı, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatlardan bir yıl içinde iade edilecek olanların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler

Madde 257- (1) Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir: