MEHMET BALiOGLU

Akaryakıt Alımı İhalelerinde Ödenen Fiyat Farkları İçin Ek Kesin Teminat Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediyenin akaryakıt alımlarında ödenen fiyat farklarından ek kesin teminat alınmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Ek kesin teminat” başlıklı 12’nci maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından fiyat farkı ödenmesi öngörülen ihalelerde ek kesin teminat alınması veya hakedişlerden kesinti yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediyenin akaryakıt alımlarında ödenen fiyat farklarından ek kesin teminat alınmadığı görülmüştür.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Ek kesin teminat” başlıklı 12’nci maddesinde “Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı

olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.” hükmü bulunmaktadır.

İhale edilen işlerin sözleşme bedelinde bir artış olması durumunda artış tutarının veya ihale dökümanında fiyat farkı ödeneceği düzenlenerek fiyat farkı ödenen işlerde bu tutarın

%6’sı oranında ek eksin teminat alınacağı, bu teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen akaryakıt alımlarında ödenen fiyat farkları için ek kesin teminat alınmadığı tespit edilmiştir. Belediye tarafından fiyat farkı ödenmesi öngörülen ihalelerde ek kesin teminat alınması veya hakedişlerden kesinti yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bahse konu ihalelerde, ödenen fiyat farkları için ek kesin teminat alınması ya da karşılığının hakedişten kesilerek bu hususlara hakediş raporlarında yer verilmesine dikkat edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup gelecek yıllarda takibi sağlanacaktır.