MEHMET BALiOGLU

696 sayılı KHK ile İşçi Statüsüne Geçen Personelin Kıdem Tazminatı Karşılığının Ayrılmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Belediyede, 31.12.2018 itibariyle 696 sayılı KHK ile işçi statüsüne geçen 1128 personelin kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığı ve ilgili muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı başlıklı 281’inci maddesi
  • Aynı Yönetmelik’in 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı başlıklı 330’uncu maddesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediyede kıdem tazminatı karşılığının ayrılması ve ilgili muhasebe kayıtlarında izlenmesi gerekmektedir.
  • Belediye tarafından kıdem tazminatlarının ödenmesi ve karşılığının ayrılması için şirket ile görüşmeler yapılmalı ve ilgili hususlarda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

Rapor Metni

Belediyede, 31.12.2018 itibariyle 696 sayılı KHK ile işçi statüsüne geçen 1128 personelin kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığı ve ilgili muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı başlıklı 281’inci maddesinde;

‘‘Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı başlıklı 330’uncu maddesinde;

Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Sürekli işçi statüsüne geçen personellerin kıdem yılları esas alınarak belediye tarafından faaliyet dönemi ve sonraki dönemlerde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatları hesaplanmalıdır. Hesaplanan kıdem tazminatları tutarı için 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı ile 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının kullanılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Kurumumuzda 696 Sayılı KHK ile işçi statüsüne geçen personelin kıdem tazminatlarının karşılığının ayrılması için şirket ile görüşmeler yapılmış olup, bu personellerin kıdem tazminatı ödenmelerinde 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Hesabı’nın kullanımı hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.”

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, İdarenin 2018 yılı itibariyle, 696 Sayılı KHK ile işçi statüsüne geçen personelin kıdem tazminatlarının karşılığının ayrılmaması ve muhasebeleştirilmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.