MEHMET BALiOGLU

2012 Yılında Yapımı Tamamlanarak Kesin Kabulü Yapılan Kütüphane İnşaatının Kullanım Aşamasında Riskli Bina Olarak Değerlendirilmesi Nedeniyle Kullanım Dışı Kalması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 2012 yılında yapımı tamamlanan Batman Üniversitesi Kuyubaşı Kampüsü Merkezi Kütüphane İnşaatı, kullanım aşamasında riskli bina olarak değerlendirilerek kullanım dışı bırakılmıştır.
  • Yapının riskli bulunmasının sebebi, kesin kabulden sonra tespit edilen eksikliklerdir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30. maddesi gereğince yüklenicinin kesin kabul tarihinden itibaren 15 yıl süreyle sorumluluğu devam etmektedir. Bu kapsamda yüklenici, hatalı imalatları düzeltmek ve binayı kullanılabilir hale getirmek için yazılı olarak davet edilmelidir.
  • Yüklenicinin bu davete icabet etmemesi durumunda, yargı yoluna başvurularak eksikliklerin yüklenicinin nam-ı hesabına tamamlanması için hukuki süreç başlatılmalıdır.

Rapor Metni

2012 yılında yapımı tamamlanarak kesin kabulü yapılan kütüphane inşaatının kullanım aşamasında riskli bina olarak değerlendirilmesi nedeniyle kullanım dışı kaldığı tespit edilmiş olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ihale edilen Batman Üniversitesi Kuyubaşı Kampüsü Merkezi Kütüphane İnşaatı işinde kesin kabulden sonra (kullanım aşamasında) tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak;

-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30’uncu maddesi gereğince yüklenicinin yaptığı iş ile ilgili sorumluluğunun kesin kabul tarihinden itibaren 15 yıl süre ile devam ettiği dikkate alınarak,

-Binanın “Riskli Bina” olarak kabul edildiği ve herhangi bir sarsıntı ya da deprem anında yıkılabileceği Bilirkişi Raporu’yla da belirlenmiş olduğundan yüklenicinin hatalı imalatları düzeltmesi ve söz konusu binayı kullanılır hale getirmesi için yazılı olarak davet edilmesi,

-Bunun sağlanamaması durumunda zaman geçirilmeden yargıya başvurularak yüklenicinin nam-ı hesabına söz konusu eksikliklerin tamamlanması için hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir.