MEHMET BALiOGLU

TARIFELER VE ABONE HIZMETLERI YÖNETMELIĞI Rapor Bulguları