MEHMET BALiOGLU

HAZINEYE AIT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDIRILMESI VE KATMA DEĞER VERGISI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Rapor Bulguları