MEHMET BALiOGLU

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESISLERI TARIFELERININ BELIRLENMESINDE UYULACAK USUL VE ESASLARA ILIŞKIN YÖNETMELIK Rapor Bulguları