MEHMET BALiOGLU

Alfabetik İndeks

A

abone grupları abonelik sözleşmesi açık ihale açık teklif usulü açıklık ve rekabet açıktan atama açılış kaydı açılış kayıtları açılış yevmiyesi adblue adli para cezası ağırlama ve tören giderleri yönergesi agrega aile fertleri aile içi şiddet aile sağlığı merkezi akaryakıt akaryakıt istasyonu aktifleştirme alacağın temliki alacak takibi alışveriş merkezi all risk alt işveren alt kira alt yapı yatırım hesabı alt yüklenici altyapı geçiş hakkı bedelleri altyapı kazı izni harcı altyapı yatırım hesabı amaç dışı kullanım amatör spor kulüpleri ambalaj atıkları ambar amme alacağı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun amortisman amortisman defteri amortisman oranı amortisman ve tükenme payı süre ve oranları amortisman ve tükenme payları amortisman ve tükenme payları genel tebliği amortisman ve tükenme payları tebliği amortisman ve tükenme paylarına ilişkin muhasebat genel müdürlüğü genel tebliği anahtar teslim götürü bedel analitik bütçe sınıflandırması analiz anayasa anayasa mahkemesi anayasal hak ani ve beklenmeyen olaylar anlaşma serbestisi anonim şirket arabuluculuk araç kiralama araç tahsisi araç takip sistemi arazi ve zemin etüdü arıtma tesisi arsa alımı arsa payı arsa satışı arsa tahsisi arsa temini artırımlı fiyat farkı asansör asansör farkı asansör periyodik kontrol yönetmeliği asfalt asgari işçilik asgari ücret desteği asgari ücret destek primi aşırı düşük teklif asli görev ve hizmetler atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik atık yönetimi atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik avans avrupa insan hakları sözleşmesi avukatlık büroları avukatlık bürosu aykome ayni sermaye ayni yardım

B

bağış bağlı kuruluşlar bakanlar kurulu bakım onarım bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği banka banka hesap özet banka hesapları basiretli iş adamı başkanlık oluru bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği bedelsiz belediye araçları belediye başkan yardımcısı belediye başkanı belediye başkanının görev ve yetkileri belediye borçlanması belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi belediye encümeni belediye gelirleri belediye gelirleri kanunu belediye gelirleri kanunu genel tebliği belediye hizmet binası belediye işçileri belediye meclisi belediye ortaklığı belediye payı belediye şirketi belediye su ve kanalizasyon hizmetlerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik belediye zabıta yönetmeliği belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli i̇dare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar belediyelerin bütçe gelirleri üzerinden kalkınma ajanslarına aktaracakları payların yeniden belirlenmesine ilişkin karar belli istekliler arasında ihale belli istekliler arasında ihale usulü bem bir sen beş yıllık imar programı beyanname bilanço bilanço dipnotları bilanço dipnotu bilardo salonu bilirkişi bilişim sistemi billboard bina inşaat bina inşaat harcı bina inşaat sınıfları bina inşaat sınıflarının tespitine dair cetvel bina vergi değeri birikmiş amortisman birim fiyat birinci sınıf inşaat birleştirilmiş veriler defteri bölge otoparkı borç stoku borca batık borçlanma borçlanma limiti borçlar kanunu boş yevmiye büfe bulgu takibi bulguya iştirak bulvar bütçe açığı bütçe dışı bütçe gelirleri bütçe içi işletme bütçe ödeneği bütçe ödenekleri bütçe tertibi bütçe uygulama sonuçları tablosu bütçe yönetimi bütçeleme bütçeye iade olunan sermayeler bütün riskler sigortası büyük defter büyükşehir belediye meclisi büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliği büyükşehir belediyesi kanunu büyükşehir ulaşım ana planı

D

dağıtım dağıtım lisansı dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar dağıtım şirketi damga vergisi danışmanlık danışmanlık hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği danışmanlık hizmeti danıştay danıştay içtihadı birleştirme genel kurulu dayanıklı taşınırlar dayanışma aidatı debimetre defter tutma defteri kebir değer artırıcı harcamalar değer arttırıcı harcamalar değer tespit komisyonu değer tespiti değerleme demirbaş denizcilik ve haberleşme bakanlığı depozito deprem dere ıslahı dernek dernekler kanunu deşarj destek hizmetleri müdürlüğü detaylı hesap planı devir devir işlemleri devir ve ferağ devlet ihale kanunu devlet memurları kanunu devlet personel başkanlığı devlet su işleri genel müdürlüğü devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler devletin özel mülkiyeti diğer kuruluşlarla ilişkiler dinlenme hakkı disiplin cezası doğal afet doğal bağlantı doğal gaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliği doğalgaz doğru ve güvenilir bilgi doğru ve güvenilir veri doğrudan giderleştirme doğrudan hizmet alımı doğrudan temin doğrudan temin kayıt formu doğum yardımı dolaysız temin dolmuş dönem ayırıcı hesaplar dönem başı işlemleri dönem sonu işlemleri dönemsellik ilkesi döner sermaye düğün salonu dul ve yetim duran varlıklar amortisman defteri düşük tahsilat oranları düzeltme düzeltme fişi düzeltme işlemi düzeltme kaydı düzeltme kayıtları düzenleme ortaklık payı

E

ecrimisil eğlence işletmeleri eğlence vergisi ek fiyat farkı ek gösterge ek karşılık primi ek kesin teminat ek mali külfet ek sözleşme ekap ekonomik açıdan en avantajlı teklif ekonomik değer ekonomik kriz ekonomik kullanım ekonomik ömür ekonomiklik eksik kayıt eksik tahakkuk eksik tahsilat elektrik alımı elektrik dağıtım şirketi elektrik enerjisi elektrik faturaları elektrik işleri teknik şartnamesi elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliği elektrik piyasası kanunu elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliği elektrik tüketim vergisi elektrik ve doğalgaz alımlarına ilişkin genelge elektrik ve havagazı tüketim vergisi elektronik haberleşme elektronik haberleşme hizmeti elektronik haberleşme kanunu elektronik haberleşme şebekesi elektronik ödeme sistemi elektronik para kuruluşları emanet hesap emekli aylığı emekli ikramiyesi emeklilik emlak değeri emlak ve istimlak müdürlüğü emlak vergi değeri emlak vergisi emlak vergisi kanunu emlak vergisi kanunu genel tebliği emre aykırı davranış emsal kira emsallere uygunluk ilkesi enerji nakil hatları enerji piyasası enerji piyasası düzenleme kurumu enerji piyasası düzenleme kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında kanun enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı enflasyon engelli kamu personel seçme sınavı engelli memur istihdamı engelliler engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkında yönetmelik entegrasyon envanter envanter çalışmaları envanter defteri eşik değerler eşit muamele eşitlik ilkesi esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları kanunu evsel atık bertaraf ücreti evsel katı atık evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuz

G

garanti süresi gayri safilik ilkesi gayrimenkul gayrimenkul kiralama gayrimenkul mülkiyeti gayrisıhhi işyeri gazi gecekondu fonu gecekondu kanunu geçici görev yolluğu avansları geçici iş ilişkisi geçici işçi geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun geçici kabul geçici kabul noksanları geçici kabul noksanlıkları geçici kabul tarihi geçici kabul tutanağı geçici misafir konutu geçici mizan geçici tahsis geçici teminat gecikme bedeli gecikme cezası gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlar gecikme faizi gecikme zam geçiş hakkı geçiş hakkı sağlayıcısı geçiş hakkı ücreti geçiş hakkına ilişkin anlaşma gelir desteği gelir fazlası gelir getirici faaliyet gelir getirmeyen taşınmazlar gelir gider dengesi gelir idaresi başkanlığı gelir kaybı gelir kesin hesap cetveli gelir paylaşımı gelir servisi gelir tablosu gelir tarifesi gelir vergisi kanunu gelir vergisi stopajı gelir vergisi tevkifatı gelirlerin toplanması sorumluluğu geliştirme alanları genel aydınlatma genel aydınlatma yönetmeliği genel bütçe genel bütçe vergi gelirleri genel bütçe vergi gelirleri payı genel hizmet alanları formu genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri genel kurul genel sağlık sigortası genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri genel yönetim muhasebe yönetmeliği genişletilmiş bakım devresi teminatı gerçeğe uygun değer gerçek değer gerçek durum gerçek mahiyet gerçekleşme durumu gerçekleştirme görevlisi geri dönüşüm geri kazanım geriye dönük kayıt giderleştirme gizlilik gıda yardımı gönderme emri görev unvanı görev yerinin özelliği görevde yükselme görevden uzaklaştırma görevi kötüye kullanma görevin önem ve güçlüğü görevlendirme götürü bedel güncelleme günlük kayıt günübirlik kira güvence bedeli güvence bedelleri güvenilir bilgi güvenlik

H

haberleşme altyapısı haciz haciz varakası hafriyat hafta tatili hakkında kanun hakediş hakediş raporu hakedişlerden mahsup hakkaniyet hal kayıt sistemi hal rüsumu halı saha hapis cezası harç harcama birimleri harcama limiti harcama talimatı harcama yetkilileri hakkında genel tebliğ harcama yetkilisi harcama yetkisi harcamalara katılma payı harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik hasılat paylaşımı hatalı bilgi hatalı kayıt havagazı tüketim vergisi havuz hesap hayvan barınağı hayvan hakları hazine hazineye ait taşınmaz mallar hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun hedef belirleme hesap düzeltmesi hesap hatası hesap planı açıklamaları hesap verilebilirlik hibe hidrolik modelleme hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmeliği hizmet alımı hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usuller hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin usul ve esaslar hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi hizmet binaları hizmet grupları arasında geçişler hizmet imtiyazı hizmet iş sendikası hizmet işleri hakediş raporu hizmet süresi hırsızlık hukuk devleti hukuk işleri müdürlüğü hukuk müşavirliği hukuka uygunluk hukuki ihtilaflar hukuki süreç hükümsüz teminat mektupları hurda hurda defteri hurdaya ayırma huzur hakkı

I

iade edilemeyen teminatlar iç borçlanma iç denetim iç kontrol sistemi içişleri bakanlığı genelgesi içişleri bakanlığı mahalli idareler genel müdürlüğü icmal cetvel icmal cetveli içme suyu içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü yönetmeliği içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü yönetmeliği teknik usuller tebliği içmesuyu icra takibi icra ve iflas kanunu idareden kaynaklanan gecikme idari hukuk idari para cezası idari şartname ihale ihale dışı bırakma ihale dokümanı ihale edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi hakkında yönetmelik i̇hale edilen yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar ihale ilkeleri ihale iptali ihale komisyonu ihale şartnamesi ihale süreci ihale usulleri ihale yasaklısı ihaleye katılamayacak olanlar ihbar tazminatı ihbarname ihtar ihtiyaç fazlası ihtiyaç fazlası taşınırların bedelsiz devri tebliği ihtiyaç planlaması ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ihtiyatlılık ilkesi ikili anlaşma ikinci sınıf inşaat iktisadi işletme il özel idare il trafik komisyonu ilam ilama bağlı borçlar ilan ve reklam vergisi ilave tediye ilbank ilçe belediye ilişiksizlik belgesi ilk kademe belediye iller bankası imalat değişikliği imalat miktarı imar imar barışı imar kanunu imar mevzuatı imar para cezaları imar planı imar ve güzergah değişiklikleri imar ve şehircilik müdürlüğü imha tutanağı imtiyaz imza yetkisi indirim indirim hakkı indirimli emlak vergisi indirimli tarife inşaat inşaat atıkları inşaat maliyet bedeli inşaat sigortası inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü internet sitesi intibak intifa hakkı irtifak hakkı irtifak hakkı gelirleri iş akdi iş artışı iş bitim süresi iş bitirme belgesi iş deneyim belgesi iş eksilişi iş güvenliği iş hukuku iş kalemi iş programı iş sağlığı ve güvenliği iş yeri iş yoğunluğu işçi işçi hakları işçi statüsü işçilik ve genel giderler işe başlatmama tazminatı işgal işgal harcı işgaliye işkur işletme hakkı işsizlik sigortası işsizlik sigortası fonu istanbul kalkınma ajansı istanbul su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun istanbul vergi dairesi başkanlığı iştirakler istişari görüş istisna istisnai memuriyet işveren işveren sorumlulukları işveren yükümlülükleri işyeri abonesi işyeri açma izin harcı işyeri açma ve çalışma ruhsatı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararname işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik işyeri çevre temizlik vergisi işyeri denetimi işyeri ruhsatı itfaiye iz bedeli izin biriktirme izin planlaması izin yönetmeliği

K

kabahatler kanunu kaçak yapı kadro kadrolu işçi kafeterya kaldırım kalkınma ajansları kamu alacağı kamu bankaları kamu görevlileri hakem kurulu kamu görevlileri hakem kurulu kararı kamu görevlileri sendikaları kamu görevlileri sendikası kamu haznedarlığı genel tebliği kamu haznedarlığı yönetmeliği kamu hukuku kamu iç kontrol standartları kamu iç kontrol standartları tebliği kamu idareleri payları kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmelik kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkında yönetmelik kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlara dair tebliğ kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmelik kamu ihale genel tebliği kamu ihale kanunu kamu ihale kurulu düzenleyici kararı kamu ihale kurumu kamu ihale tebliği kamu kaynaklarının verimli kullanımı kamu konutu kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu kamu menfaati kamu özel işbirliği kamu sermayeli bankalar kamu sosyal tesislerinin i̇şletilmesine ilişkin tebliğ kamu tüzel kişiliği kamu yararı kamu yararına çalışan dernekler kamu zararı kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kamulaştırma kamulaştırma kanunu kamuoyu kamuoyu denetimi kanalizasyon kanalizasyon harcamalarına katılma payı kanıtlayıcı belge kanun önünde eşitlik kanuni faiz kapalı otopark kapalı teklif usulü kapalı teklif usulü ihale kapanış kaydı karayolları trafik kanunu karayolları trafik yönetmeliği kardeş kent karma sözleşme karşılık ayırma karşılıksız çek kasa defteri kasko değeri kat karşılığı inşaat katı atık bedeli katılım payı katılma payı katkı payı katma değer vergisi katma değer vergisi genel uygulama tebliği kayıt değişikliği işlemleri kayıt ve kontrol işlemleri kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi kayıt zamanı kayıtlı değer kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı kaynak aktarımı kaynak ihtiyacı kaynak suları harcı kaynak sularının kiralanması ile yeraltı sularının satışı taşınması ve tüketilmesinin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kaynak tablosu kaynak ve hakların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kaynakların etkili kullanımı kaynakların verimli kullanılması kazanılmış hak kazı bedel kazı gelirleri kdv beyannamesi kent mobilyaları kentsel dönüşüm kentsel planlama kesin hesap kesin hesap cetveli kesin kabul tarihi kesin kabul tutanağı kesin mizan kesin proje kesin teminat kesin teminat mektupları kesinleşmiş bütçe geliri kimlik bildirme kanunu kimlik paylaşım sistemi kira kira alacakları kira artışı kira geliri kira şartnamesi kira sözleşmesi kira süresi kira yardımı kiraya veren kirleten öder ilkesi kişisel veri kıdem tazminatı kıdem tazminatı karşılığı kısımlara bölme kıymet takdir komisyonu koasürans kompanzasyon sistemi konaklama kontrol riski kontrol teşkilatı konut konut ve çatılı işyeri kiraları koruma amaçlı uygulama imar planı köy tüzel kişiliği kredi kredi kartı kreş kullanım şekli kullanma hakkı kültür katkı payı kültür ve sosyal işler müdürlüğü kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kültür ve turizm bakanlığı kurum kazancının tespiti kurumlar vergisi kurumlar vergisi kanunu kurumsal mali durum ve beklentiler raporu

M

maaş maddi duran varlıklar maden payı maden ve petrol işleri genel müdürlüğü mahalli idare birlikleri mahalli idareler bütçe içi işletme yönetmeliği mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği mahkeme mahkeme giderleri mahkeme kararı mahsup maktu vergi mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliği mal alımı mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik mal müdürlüğü mal ve hizmet üreten kuruluşlar mali disiplin mali durum mali durum ve beklentiler raporu mali haklar mali hizmetler daire başkanlığı mali hizmetler dairesi başkanlığı mali külfet mali müşavir mali saydamlık mali şeffaflık mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliği mali tabloların güvenilirliği mali ve sosyal haklar mali yapı maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü maliyet analizi maliyet artışı maliyet bedel maliyet bedeli maliyet bedeline maliyet etkinlik analizi maliyet fayda analizi maliyet hesaplaması maliyet muhasebesi maliyet tablosu maliyetlendirme malûliyet aylığı matrah meclis kararı meclisin görev ve yetkileri megalight memur memuriyete sınavsız giriş merkezi yönetim bütçe kanunu mesleki eğitim kurs binaları mesleki kuruluş metraj metraj listesi metrekare normal inşaat maliyet bedelleri mevduat faiz geliri mevduat faizi mevzuat uyumu mezarlık milletlerarası antlaşmalar milli emlak genel müdürlüğü minibüs mizan moloz motivasyon motor hacmi muafiyet muayene muayene kuruluşu muayene ücreti muayene ve kabul muayenehane mücavir alan mücbir sebep müdür kadrosu muhammen bedel muhasebat genel müdürlüğü genel tebliği muhasebe hatası muhasebe ilkeleri muhasebe işlem fişi muhasebe programı muhasebe yetkilisi muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları muhasebeleştirme muhasebeleştirme belgeleri muhasebenin temel kavramları mühendis muhtarlık mükerrer kayıt mükerrer sağlık sigortası mülki idare amiri mülkiyet mülkiyet hakkı mülkiyetin gayri ayni hak tesisi mutabakat müteahhitlik sicili mutemet müterafik kusur muvazaa müze giriş ücretleri

S

sabit ve mobil haberleşme altyapısı sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmelik saha çalışması salgın hastalık sanayi odası sanayi ve teknoloji bakanlığı sapma nedenleri sapmalar satış bedeli satışa konu olmayan kamu hizmeti saydamlık sayım scada sebze ve meyve ticareti sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun Select veznedar veznedar sendika sendika aidatı serbest meslek serbest muhasebeci serbest tüketici sermaye artırımı sermaye artışı sermaye kaybı sermaye payı sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik sermaye taahhütleri sermaye transferi servis aracı servis plakaları siber güvenlik sicil numarası sigorta bedeli sigorta poliçesi sigorta primi silindir hacmi sınavsız atama sınırlı ayni hak sınırlı aynî haklar ile kişisel haklar ve tahsis formu sıra tahsisli konut sondaj kuyuları soruşturma sosyal belediyecilik sosyal denge ödemesi sosyal denge sözleşmesi sosyal denge tazminatı sosyal denge tazminatı sözleşmesi sosyal devlet sosyal güvenlik kurumu sosyal güvenlik kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu sosyal haklar sosyal tesis sözleşme feshi sözleşme hukuku sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler sözleşme serbestisi sözleşme süresi sözleşme tasarısı sözleşme ücreti sözleşmede bulunmayan işler sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti sözleşmeli personel sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar sözleşmenin bozulması sözleşmenin feshi spor kulübü spor kulüpleri spor salonu spor tesisleri stadyum stok takibi stopaj stopaj kesintisi stratejik amaçlar stratejik plan su aboneliği su basıncı su baskını su deposu su faturaları su faturası su isale hatları su kayıpları su kaynakları su kiralama su kirliliği su kirliliği kontrolü yönetmeliği su sayacı su tasarrufu su temin ve dağıtım sistemleri su temini su tesisleri harcamalarına katılma payı su tüketim miktarı su ve kanalizasyon hizmetleri su verimliliği su yönetimi sürdürülebilirlik süre uzatım sürekli görevlendirme sürekli işçi

T

taahhüt kartı taban aylığı taban fiyat tadilat ruhsatı tahakkuk esası tahakkuk esasına dayalı muhasebe tahakkuk esaslı muhasebe sistemi tahakkuk fişleri tahakkuk kaydı tahakkuku tahsiline bağlı gelir tahliye tahmin edilen bedel tahmini bedel tespiti tahsilat genel tebliği tahsilat oranı tahsis edilen taşınmazlar tahsis işleminin iptali tahsisli taşınmaz takbis takip mekanizması taksit taksitlendirme tam açıklama tam açıklama ilkesi tam açıklama kavramı tam maliyet tamamlayıcı sağlık sigortası tapu bilgileri tapu devri tapu harcı tapu kaydı tapu sicili tapu ve kadastro bilgi sistemi tapuda kayıtlı olan taşınmazlar tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar tarife tespit esasları tarifeler ve abone hizmetleri yönetmeliği tarifeye bağlı ödemeler tarım arazileri tarımsal hizmetlere ilişkin gelirler ayrıntılı cetveli tasarruf tedbirleri taşeron tasfiye tasfiye ve paylaştırma komisyonu taşınır giriş ve çıkış işlemleri taşınır işlem fişi taşınır kayıt yetkilisi taşınır kod listesi taşınır mal yönetim hesabı taşınır mal yönetim hesabı cetveli taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli taşınır mal yönetmeliği taşınır sayım ve döküm cetveli taşınır teslim belgesi taşınır yönetim hesabı taşınır yönetimi taşınmaz değer tespiti taşınmaz değerleme taşınmaz icmal cetvel taşınmaz kiralama taşınmaz kültür varlıkları taşınmaz tahsisi taşınmaz yönetimi taşınmazların numaralandırılması taşıt tanıma sistemi taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı tavan fiyat tazmin hükmü tedarikçi tedaş tedviren görevlendirme tehir tek düzen hesap planı tek kaynaktan temin tekdüzen hesap çerçevesi teklif fiyata dahil olan giderler teknik iflas teknik şartname teknik usuller tebliği tekniker temerrüt temerrüt faizi teminat mektubu teminat mektupları temizlik işleri müdürlüğü temsil ağırlama temyiz terkin ters repo tesis bileşenleri cetveli tesis yapım sözleşmesi teslimat müzekkeresi tevkifat ticaret hukuku ticaret odası ticaret sicil gazetesi ticaret sicili gazetesi ticarethane ticari araç reklam izin belgesi ticari faaliyet ticari indirim ticari plaka ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında karar tip proje tip sözleşme toplu iş sözleşmesi toplu konut idaresi toplu sözleşme toplu taşıma toplu taşıma kartı toprak kayması toptancı hali tören giderleri trafik sinyalizasyon trafo trampa trt payı tükenme payı tüketici fiyat endeksi tüketim malzemeleri tüketim malzemeleri defteri tüm bel sen türk ceza kanunu türk medeni kanunu türk ticaret kanunu türkiye belediyeler birliği türkiye cumhuriyet merkez bankası türkiye iş kurumu türkiye istatistik kurumu türkiye muhasebe standartları tutarlılık tüzel kişi

Y

yabancı dil şartı yabancı menşeli taşıtlar yağmur suları yağmur suyu yakıt tüketimi yaklaşık maliyet yangın yap işlet devret yapı denetim yapı denetim görevlisi yapı denetimi yapı kayıt belgesi yapı kullanma izin belgesi yapı kullanma izin harcı yapı kullanma izni yapı ruhsatı yapı tatil tutanağı yapılandırma yapılandırma kanunları yapım işi yapım işleri yapım işleri genel şartnamesi yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliği yapım işleri sözleşmeleri yapım tekniği açısından özellik arz eden haller yapım tekniği açısından özellik arz eden işler yaptırım yardımcı defter yargılamanın iadesi yargıtay yarışma usulü yasaklılar listesi yasaklılık kontrolü yasaklılık teyidi yasal süre yatırım izleme ve koordinasyon yazılım yedek ödenek yedek parça yemek hizmeti yeni birim fiyat yeniden değerleme yeniden değerleme katsayısı yeniden değerleme oranı yeraltı suları yerel yönetim hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme yerel yönetimler genel müdürlüğü yerinde muhafaza edilemeyen yapılar yerli muhteva oranı yeşil alan yetki devri yetkili sendika yevmiye kaydı yevmiye numaraları yevmiye sistemi yıkım kararı yıllara sari yıllık faaliyet raporu yıllık ücretli izin yönetmeliği yılsonu sayımı yoklama yol yapımı yolcu taşıma yolsuzluk yönetim bilgi sistemi yönetim kurulu yönetim kurulu kararı yönetim yetkisi yüklenici yüklenici kârı yüksek fen kurulu